HR-kompetens på interimbasis

HR-kompetens på interimbasis

Tjänster för företag och organisationer som behöver HR-kompetens

Jag erbjuder en bred och affärsnära HR-kompetens såväl som spetskompetens inom arbetsgivarfrågor och mer komplexa förändringsprojekt som omorganisationer och strukturprojekt.

När en vakans plötsligt uppstår, när en förändring eller förstärkning av organisationen behövs så måste detta lösas och då ofta snabbt. Det är här jag kommer in, inte sällan med kort framförhållning och under en begränsad period. Mina tjänster erbjuds i syfte att upprätthålla, utveckla eller förändra. Jag är en erfaren ledare och specialist som snabbt gör skillnad, alltid med en hands-on approach och naturligtvis även med full sekretess.

Interimsuppdrag

Interimsuppdrag som HR Manager, HR Director eller liknande.

Projektledning

Projektledning eller annat stöd vid upphandling och implementering av HR-system eller andra digitala verktyg.

FÖRÄNDRINGSARBETE

Kvalificerad HR-kompetens i samband med förändringsprojekt, såväl i planeringsfasen som i själva genomförandet vid t.ex. omorganisationer, strukturprojekt eller förvärv.

 

HR-KOMPETENS

Stöd och hjälp till chefer och HR-avdelningar i arbetsgivarfrågor. Vilka rättigheter och skyldigheter har man och hur kan man agera i specifika frågor eller situationer för att nå det utfall man önskar.
Erbjuder även Operativt HR-stöd.

Kostnadseffektiv och praktisk lösning under en begränsad tid

Jag kan hjälpa er med kort framförhållning och i många situationer kan mina tjänster vara en lösning under en begränsad period.

  • Plötslig kompetens- eller personalbrist

  • Omorganisationer eller omstruktureringar

  • Förvärv, fusioner eller avyttringar

  • Behov av kulturell förändring

  • Oväntad ökning av arbetsbelastning

  • Behov av kvalificerad personal på deltid

  • Behov av projektledning

  • Rekryteringsprocess där kandidat har lång uppsägningstid

Om Terece

Jag har lång erfarenhet av såväl operativt som taktiskt och strategiskt HR-arbete från olika typer av företag. Har lätt för att sätta mig in i nya situationer och snabbt skaffa en överblick, men samtidigt djupdyka i de delar som behöver mer fokus. Jag har en mycket god förståelse för arbetsrätt och god sed på arbetsmarknaden vilket gör att jag också kan tillämpa arbetsrätten i syfte att nå uppsatta mål.

Jag arbetar efter att ha fokus på sådant som adderar värde till verksamheten och är alltid lösningsorienterad. För att beskriva mig själv i en mening så är jag jordnära, enkel och prestigelöst med hög integritet.   

Kontakta mig så bokar vi tid för ett möte